Конструкција (филозофија на науката) — Други јазици