Комунистичка партија на Советскиот Сојуз — Други јазици