Киргиска Советска Социјалистичка Република — Други јазици