Катерина од Шведска, грофица Палатин од Клебург — Други јазици