Кабардинско-балкарска Автономна Советска Социјалистичка Република — Други јазици