Историја на Советскиот Сојуз (1953–1964) — Други јазици