Илјада деветстотини осумдесет и четврта (филм од 1984) — Други јазици