Извршен совет на Собранието на Македонија од 1986 — Други јазици