Извршен совет на Собранието на Македонија од февруари 1953 — Други јазици