Европска повелба за регионални и малцински јазици — Други јазици