Европска асоцијација за слободна трговија — Други јазици