Друштво на писателите на Македонија — Други јазици