Дагестанска Автономна Советска Социјалистичка Република — Други јазици