Горски штаб на Крушевската востаничка околија — Други јазици