Генерален секретар на Комунистичката партија на Кина — Други јазици