Генерален Договор за Трговија и Царини — Други јазици