Внатрешна македонска револуционерна организација - Народна партија — Други јазици