Внатрешна македонска револуционерна организација (Автономистичка) — Други јазици