Внатрешна добруџанска револуционерна организација — Други јазици