Арапско освојување на Пиринејскиот Полуостров — Други јазици