Анатомско-терапевтско-хемиски систем на класификација — Други јазици