Анастасија (сопруга на Константин IV) — Други јазици