Американска академија на уметностите и науките — Други јазици