Јапонски центар за вселенски истражувања — Други јазици