Коста Шахов: Разлика помеѓу преработките

Одземени 56 бајти ,  пред 12 години
Нема опис на уредувањето
 
Коста Шахов на 21 октомври 1888 година во [[Русе]], [[Бугарија]] започнал со издавање на'' весникот Македонија''. Првите 25 броја излегле во Русе, потоа дошло до привремено стопирање, а од 14 јуни 1889 година весикот почнал да излегува во [[Софија]] се до 1893 година <ref name="ht"> <small> ''П.Константин Национлнотоослободително движение в Македония и Тракия 1893-1093, София, 1979''</small> </ref>. Во првиот број на весникот било истакното дека:
<blockquote>
'''{{Цитат|''ние Македонците ... не смееме да си ја заборавиме татковината и должнисме да работиме за подобрување на нејзината положба, бидејќи како народ ќе бидеме одговорни пред нашето поколение... задача на весникот Македонија е да се бори за духовно и културно издигање на Македонците'''''<ref><small>''Документи за борба на македонскиот народ, т.1''</small></ref>}}
</blockquote>
Низ своите страници весникот разгледувал и политички прашања, во смисла дека треба да дојде до организирање и обеднинување на македонските друштва во Бугарија и тоа во интерес на Македонија<ref name="ht"/>. Се повикале македонските друштва да се обединат на чело со еден Комитет, кој требало да ја кординира ниваната акција и да преземе дејности, најпрво по мирен дипломаски начин, а пота и да се преземат револуционерни средста <ref name="ht"/>. Според весникот Македонија, целата на Комитетот треба да биде ''Автономија на Македонија'' врз основа на членот 23 од [[Берлинскиот конгрес]] <ref name="ht"/>.Автономијата би овозможила да се прекратат пропагандите на соседните држави и би овозможола да зе зачува територијалната целовитост на Македонија<ref name="ht"/>. Во тој контекс било истакнато дека во борбата за политички права на Македонија, треба да се обединат сите народности во Македонија<ref name="ht"/>. Прашањето за обединување на сите народности во Македонија било посебно разгледано во статијата:
<blockquote>
'''{{Цитат|''Мислење за решавање на македонското прашање'''''}}
</blockquote>
потпишана со псевдонимот:
<blockquote>
'''{{Цитат|''Еден Македонец'''''}}
</blockquote>
Според овој автор, ослободувањето на Македонија треба да биде поставено врз неутрална македонска почва и истакнува дека:
<blockquote>
'''{{Цитат|''Ние сме рекле и друг пат - не е време, ние, Македонците, да ја изразиме нашата желаба за соединување со извесна држава. Тоа е опасно најпрво за самите нас, Македонците, а после за целиот бугарски народ... Ослободувањето на Македонија и нејзинотоприсоединување со извесна земја се две прашања кои е незамисливо да се решат благопријатно во едно исто време...'''''<ref name="ht"/>}}
</blockquote>
Понатаму во стаијата било истакнато дека населението во Македонија трба да биде нарекувано исклуциво како ''Македонци'', додека пак македонските друштва како македонски без префиксите ''бугаро'', ''србо'', ''елино'' и ''румуно''<ref name="ht"/>. Оваа статија предизвикала реакции и полемика во кои се вклучила и самата редакција на весникот. Подоцна, в. Македонија еволуирал во правецот на ставовите на ''Еден Македонец''<ref name="ht"/>