Разлика помеѓу преработките на „Устав на ВМОРО“

Одземен 131 бајт ,  пред 10 години
нема опис на уредувањето
(Создадена страница со: '''Уставот на ВМОРО''' е уставо - статутарен акт на ТМОРО донесен на Рилски конгресо...)
 
 
*'''''Член 1. - [[ВМОРО]] има за цел да ги сплоти во една целина сите назадоволни елементи во [[ Македонија]] и [[ Одринско]], без разлика на народност за извојување политичка автономија на тие две области.'''''
 
*'''''Член 2 -. Организацијата им се спротиставува на стремежитер за делба и завладување на тие области од која и да е држава.'''''
*''''Член 3 -. За отстранување на таа цел организацијата се бори против шовинистичките пропаганди и национални расправи кои го цепат и омаловажуват населението во неговата борба против општиот непријател, дејствува за внесување на револуционерен дух и сознание и ги употребува сите средства и усилби за поскорешно и понавремено вооружување. Таа се грижи за културното и економското издигнување на организираното население и ја потпомага неговата легална борба против турската власт.''''
*'''''Член 4' -. Организацијата се состои од месни револуционери на секое одделно место(село или град)'''''
 
*'''''Член 5 -. Член на [[ВМОРО]] може да биде секој кој живее во Европска [[Турција]] без разлика на пол, вера, народност и убедување.'''''
 
*''''' Член 6 -. Секоја местна организација се дели на група со по еден десетар.'''''
 
*'''''Член 7''' -. Секоја местна организација ја раководи нејзиниот местен комитет.'''''
 
*'''''Член 8''' -. Селските и градските местни комитети им се потчинети на реонските, овие на околиските, овие пак на окружните комитети, а целата организација ја раководи Централниот Комитет.'''''
 
*'''''Член 9''' -. Пред надворешниот свет организацијата ја претставува претставничко тело.'''''
 
*'''''Член 10'''-. За контролирање и финансирање на комитетот се создадени контролни институции.'''''
 
*'''''Член 11''' -. За разгледување на судски дела и спорови се формира судски институт.'''''
 
*'''''Член 12''' -. Функционерите се изборни.'''''
 
'''*Член 13''' -. Паралелно со легалната дејност постои и четничкиот институт од нелегални сили.
 
'''*Член 14''' -. Околиските, окружните и Централниот Комитет имаат свои соодветни печати.
 
'''*Член 15''' -. Организацијата се служи со својата тајна пошта.
 
*Член 16. Материјални средства организацијата си ги прибира од: Редовни членски влогови, Доброволни прилози и налози, Прилози и податоци испратени за организацијата од туѓина, Казни, Непредвидени приходи добиени со сила на оружјето.
'''Глава IV- Материјални средства'''
 
'''*Член 17''' -. Секој што ќе му наштети на делото се казнува согласно Правилникот.
'''Член 16'''
-Материјални средства организацијата си ги прибира од:
- Редовни членски влогови
 
'''*Член 18''' -. Врз основа на овој устав е изработен подетален правилник на организацијата.
- Доброволни прилози и налози
 
- Прилози и податоци испратени за организацијата од туѓина
 
- Казни
 
- Непредвидени приходи добиени со сила на оружјето
 
'''Глава V - Казни
'''
'''Член 17''' - Секој што ќе му наштети на делото се казнува согласно Правилникот.
 
'''Член 18''' - Врз основа на овој устав е изработен подетален правилник на организацијата.