Разлика помеѓу преработките на „Марина Мијаковска“

с
 
 
Марина Мијаковска е роденапоетеса, наесеист 08 07 1984 г. во Скопје,и Р.книжевен Македонијакритичар.
 
Родена е на 08 07 1984 г. во Скопје, Р. Македонија.
 
Дипломира на Филолошкиот факултет ''Блаже Конески'' на Катедрата за Општа и компаративна книжевност во 2007 г.Истата година посетувала предавања од областа на родовите студии во истражувачкиот центар за родови студии ''ЕвроБалкан'' -Скопје.
27

уредувања