Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

:'''г-ѓа''' - ''госпоѓа''
:'''г-ца''' - ''госпоѓица''
 
==Седма група скратеници==
Посебен вид на скратеници се скратеници кои се составени од првите букви на сложени називи:
 
:'''АСНОМ''' - ''Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија''
:'''НОБ''' - ''Народноослободителна борба''
:'''ВМРО''' - ''Внатрешна Македонска Револуционерна Организација''
:'''РМ''' - ''Република Македонија''
:'''САД''' - ''Соединети Американски Држави''
:'''ЗНД''' - ''Заедница на независни држави''
:'''СРГ''' - ''Сојузна Република Германија''
:'''СРЈ''' - ''Сојузна Република Југославија''
:'''ОН''' или '''ООН''' - ''Обединети Нации'' или ''Организација на Обединетите Нации''
:'''АРМ''' - ''Армија на Република Македонија''
:'''МАНУ''' - ''Македонска Академија на Науки и Уметности''
:'''МНТ''' - ''Македонски народен театар''
:'''ДПМ''' - ''Друштво на писателите на Македонија''
:'''МЖ''' - ''Македонски железници''
:'''МТВ''' - ''Македонска телевизија''
:'''РТВ''' - ''радио-телевизија''
:'''ПТТ''' - ''пошта, телеграф, телефон''
:'''ЈП''' - ''јавно претпријатие''
:'''ЗИК''' - ''земјоделско-индустриски комбинат''
:'''ИК''' - ''извршен комитет''
:'''ЦО''' - ''централен одбор''
 
==Наводи==