Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

:'''физ.''' - ''физика''
:'''хем.''' - ''хемија''
 
Некои скратеници се добиваат со скратување на зборовите до вториот слог, односно до согласката на третиот слог. Така имаме<ref name="правопис"/>:
 
:'''аугм.''' - ''аугментатив''
:'''геогр.''' - ''географија''
:'''истор.''' - ''историја''
:'''литер.''' - ''литература''
:'''мит.''' - ''митологија''
:'''неменл.''' - ''неменливо''
:'''поет.''' - ''поетски''
:'''зоол.''' - ''зоологија''
 
==Наводи==