Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

 
==Четврта група скратеници==
 
Оваа група опфаќа скратеници што се добиени со скратување на зборот до првиот слог, односно до согласката на вториот слог. Така имаме:
 
:'''арх.''' - ''архитект''
:'''бел.''' или '''забел.''' - ''белешка'', ''забелешка''
:'''гимн.''' - ''гимназија''
:'''ден.''' - ''денар''
:'''ген.''' - ''генитив''
:'''год.''' или '''г.''' - ''година''
:'''дем.''' - ''деминутив''
:'''едн.''' - ''еднина''
:'''ул.''' - ''улица''
:'''инж.''' и '''Ing.''' - ''инженер''
:'''проф.''' - ''професор''
:'''комп.''' - ''компаратив''
:'''синг.''' - ''сингулар''
:'''студ.''' - ''студент''
:'''ак.''' - ''акузатив''
:'''бот.''' - ''ботаника''
:'''вок.''' - ''вокатив''
:'''грам.''' - ''граматика''
:'''дат.''' - ''датив''
:'''им.''' - ''именка''
:'''мат.''' - ''математика''
:'''ном.''' - ''номинатив''
:'''прил.''' - ''прилог''
:'''прид.''' - ''придавка''
:'''сврз.''' - ''сврзник''
:'''физ.''' - ''физика''
:'''хем.''' - ''хемија''
 
==Наводи==