Отвори го главното мени

Промени

нема опис на уредувањето
{{Без извори|датум=ноември 2009}}
{{Македонска фонетика и фонологија}}
Според звучноста согласките се делат на [[безвучни согласки|безвучни]], [[звучни согласки|звучни]] и [[сонатни согласки|сонатни]]. Безвучните и звучните согласки образуваат таканаречени [[корелативни парови]]. Секоја безвучна согласка, освен ''х'', има свој звучен парник. Тие парови се: