Разлика помеѓу преработките на „Шпанска граматика“

 
Определените членови на шпанскиот се исти со македонските -та, -ва, -на, -от, -ов, -он, -то, -во, -но и останатите. Неопеределен член, македонскиот јазик нема.
 
==Показни зборови==
 
Шпанскиот јазик има три вида на показни зборови, чија употреба зависи од далечината на говорниците и предметот кој се опишува. Исто како и македонскиот, показните зборови на шпанскиот имаат и број и род.
 
{| class="wikitable"
|-
! Показни зборови
! кратко
! средно
! долго
|-
! м.р. ед.
| Este
| Ese
| Aquel
|-
! м.р. мн.
| Estos
| Esos
| Aquellos
|-
! ж.р. ед.
| Esta
| Esa
| Aquella
|-
! ж.р. мн.
| Estas
| Esas
| Aquellas
|-
! с.р.
| Esto
| Eso
| Aquello
|}
 
Забелешка: кога показниот збор се наоѓа пред именката за која се однесува, показниот збор не се акцентира, пр. '''esta casa''' ''(оваа куќа)'', '''esos días''' ''(тие денови)''.
 
Исто така, показните зборови можат да стојат сами. Во таков случај, акцентот е опционален или често е испуштен освен ако тоа ја прави реченицата двозмислена, пр. '''Quiero este (or éste)''' ''(Јас го сакам ова)''.
 
Средниот родима значење како "ова (или она) нешто, концепт или идеја": '''Eso está bien''' ''(Тоа е добро)''. Поради нивната употреба, показните зборови од среден род никогаш не се користени како придавки. За неопределеност, немаат множина.
 
==Надворешни врски==