Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Без свои истражувања“

дополнување
(Креирана страница со: {{принцип|ВП:ОИ|ВП:БОИ|ВП:БЕЗ}} {{најважното|Википедија [[Википедија:Што не е Википедија|н...)
 
(дополнување)
{{Листа на принципи}}
 
'''Википедија не публикуваобјавува оригиналнооригинални истражувањеистражувања или оригинална замисламисла.'''. Ова вклучува неиздаденинеобјавени факти, аргументи, шпекулации и идеи, идеии и секоисите неиздаденинеобјавени анализи иили синтезисинтеза на публикуванобјавени материјалматеријали коикоја служи за унапредувањеда насе нечијдојде ставдо некоја позиција. ОваТоа значиподразбира дека [[Википедија:Што не е Википедија|Википедија не е]] место каде можетешто да гисе објавуватеобјавуваат своитесвои мислења, искуства, аргументи, или заклучоци.
{{For2|дискусии околу соодветни примери на оригинално истражување или ако некој ве обвинил вас за објавување оригинално истражување|the [[Википедија:Без оригинално истражување/огласна табла|Огласна табла за без оригинално истражување]]}}
 
'''Википедија не публикува оригинално истражување или оригинална замисла'''. Ова вклучува неиздадени факти, аргументи, шпекулации, идеии и секои неиздадени анализи и синтези на публикуван материјал кои служи за унапредување на нечиј став. Ова значи дека [[Википедија:Што не е Википедија|Википедија не е]] место каде можете да ги објавувате своите мислења, искуства, аргументи или заклучоци.
 
[[Википедија:Цитирање извори|Цитирањето извори]] и избегнувањето оригинално истражување се поврзани нешта. За да покажете дека не претставувате оригинално истражување, вие морате да цитирате доверливи извори кои се '''директно поврзани''' со темата на статијата и кои '''директно ја поддржуваат''' претставената информација.
 
„Без оргинално истражување“ е едно од трите основни правила на Википедија во поглед на нејзината содржина. Другите се [[Википедија:Неутрална гледна точка|нетурална гледна точка]] и [[Википедија:Проверливост|проверливост]]. Заедно, овие принципи го утврдуваат видот и квалитетот на материјалот кој е прифатлив во статијата. Бидејќи меѓусебно се дополнуваат, тие не треба да толкуваат одделно и на уредувачите треба да има бидат познати сите три.
 
== Извори ==
=== Порверливи извори ===
=== Користење извори ===
=== Примарни, секондарни и трецијарни извори ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цитирањето извори и избегнување на оригинални истражувања се неразделно поврзани. За да покажете дека не сте презентирале оригинални истражувања, мора да цитирате сигурни извори кои директно се поврзани со темата на статијата, а кои директно ги поддржуваат информациите како што се претставени.
 
„Без оригинално истражување“ е еден од трите основни принципи за содржината, заедно со [[ВП:НГТ|неутрална гледна точка]] и [[ВП:П|проверливост]]. Заеднички, овие принципи го одредуваат типот и квалитетот на материјалот кој е прифатлив во статии. Тие не треба да се толкуваат во изолација од еден на друг и уредниците треба да се запознаат со сите три.
 
 
== Извори ==
Истражување што се состои од собирање и организирање на материјалот од постоечките извори во рамките на одредбите на овој и други содржински принципи се охрабрува: ова е „истражување базирано врз извори“ и тоа е клучно за пишување на една енциклопедија. Сепак, внимавајте да не одите подалеку од она што е изразено во изворите или да ги користите на начини во спротивност со намерата на изворот како што е користиње на материјал надвор од контекст. Накратко: '''држете се до изворите'''.
 
'''Ако сигурни независни извори не можат да се најдат за темата на една статија, Википедија не треба да има една статија за таа тема.'''
 
=== ПорверливиВеродостојни извори ===
Секој материјал кој е оспорен или за кој постои веројатност да бидат оспорен мора да биде поддржан од сигурен извор. Материјал за кој не може да се најде веродостоен извор се смета за оригинално истражување. Единствениот начин на кој може да се покаже дека Вашите уредувања не доаѓаат под оваа категорија е да се произведе веродостоен објавен извор кој го содржи истиот материјал. Дури и со добро покриен материјал со извори, сепак, ако се користи надвор од контекст или за да се унапреди позиција која не е директно и експлицитно поддржана од изворот кој се користи, Вие како уредувач се ангажирате во оригинално истражување; видете подолу.
 
Општо, најсигурни извори се рецензирани научни списанија и книги објавени во универзитетските печатници; учебници на универзитетско ниво, списанија, весници и книги објавени од почитувани издавачки куќи и „мејнстрим“ весници. Како правило, колку повеќе луѓе се ангажирани во проверка на фактите, анализа на правни прашања, како и преглед на пишувањето, толку подоверливо е изданието. Материјал објавен од себе, дали на хартија или на интернет, обично не се смета за доверлив.
 
Ако сте во можност да открие нешто ново, Википедија не е место за премиера на такво откритие. Откако Вашето откритие е презентирано во сигурен извор, тогаш може да се цитира како извор.
 
{{Принципи и напатствија}}