Сметачко памтење: Разлика помеѓу преработките

Додадени 36 бајти ,  пред 13 години
нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Концептите за градење на меморијата влијаат многу други аспекти на компјутерот, како што е начинот на кој оперативниод систем раководи со меморијата и влезот/излезот, како комплајлерот го генерира кодот и како апликациите ја користат машината. Бидејќи систе програми користат огромен дел од своето време во пристапување до меморијата, меморискиот истем претставува главен фактор во определување на перформансите на целокупниот систем.
 
==='''Системски параметри'''===
 
Со помош на базни, индекси и гранични регистри и употреба ма податочни дескриптори се постигнуваат ефекти на поделбата на меморијата и виртуелност. Принципот на поделба и трансформација на страниците од секундарната меморија дозволува обработка на големи програми и податочни полиња во мали примарни мемории и истовремена работа на повеќе корисници.
Разликата меѓу техниките на страничење и сегментирањето е одредена со тоа што страничењето е поделбата на меморијата според една димензија, додека сегментирањето може да се разгледува како дво или повеќедимензионална поделба, што ја дели меморијата на мали сегменти, додека одредени множества на вакви сегменти формираат страници
 
==='''Општа организација на RAM меморија'''===
 
Основната организација на RAM мемориската единица е приказана на сликата. Адресата преземена од процесорот се сместува во меморискиот адресен регистар ( MAR ), без разлика дали се побарува операција на читање или запис. Потоа адресниот декодер ја одредува локацијата на податокот.
Уште од најраните денови на развојот на компјутерите, програмерите сакале неограничени количества на брза меморија. Начин за да им се помогне е формирање на илузија дека располагаат со неограночени количества брза меморија. Постојата многу техники за создавање на оваа илузија и за подобрување на нејзините преформанси.
 
==='''Основни концепти'''===
 
Како што кеш меморијата се користи како метода за овозможување брз пристап, така главната меморија меже да се однесува како кеш меморија за секундарна меморија, обично имплементирана како магнентен диск. Оваа техника се нарекува [http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_memory виртуелна меморија].
Процесорот создава виртуелна адреса која со помош на хардверот и софтверот се преведува во физичка адреса во главната меморија. Виртуелната меморија исто така го поедноставува начинот на кој се записуваат програмите во меморијата, бедејќи врши релокација. Тоа значи дека мемориските страници се сместуваат на различни места во меморијата, т.е за да се смести една програма или една датотека не е потребно да се бара континуиран слободен дел од меморијата туку се бараат празни односно непополнети мемориски страници во физичката меморија. За оваа активност порано бил потребен додатен хардвер или специјална подршка на оперативниот систем која што виртуелната меморија ја спроведува.
 
==='''Табела на страници'''===
 
За намалување непогодувањето на оптимизира начинот на сместување на страниците. Кога страниците се сместуваат на произволно место во меморијата, оперативниот систем при замена може да избере произволна страница.полно асоцијативно мапирање постои кога виртуелната меморија дозволува виртуелната страница да биде мапирана за произволна физичка страница јасно користење пософистициран алгоритам за замена на страница, кој што овозможува да се замени страницата која повеќе нема да се користи.
Кеш и паралелните мемории имаат цел да го зголемат пропусниот опсег на главната меморија. И двете употребуваат додатен хардвер. Успесноста од нивната примена зависи од регуларноста на адресните облици при изведување на програмите. Природно е да се постави прасањето која техника овозможува поголем пропусен опсег.
 
==='''Паралелни преклопени мемории'''===
 
Има две мемориски единици со ознаки 0 и 1, првата единица за непарни и втората за парни адреси. Мемориската контролна единица МSUги испраќа псоодветните адреси до мемориските единици и ги презема потребните податоци. Главната идеја е да се превземат два последователни податоци истовремено во еден циклус и тоа да се искористи при секвенцијално изведување на програмата или при пристап на полињата од податоци. Ефектот на овие постапки е удвојување на меморискиот пропусен опсег. Но, ако програмите употребуваат секој втор податочен елемент или програма се состои од многу скокови тогаш пропусниот опсег нема да се зголеми двојно, како што логично би се очекувало.
Постојат повеќе примери на еднопроцесорски системи што користат паралелни преклопени мемории. Меѓутоа, повеќепроцесорските системи користат друг тип паралелни мемории наречени паралелни мемориски модули.
 
==='''Паралелни мемориски модули'''===
 
Ефикасниста на ситемот за користење еден процесор и повеќе мемориски единици зависи од обликот на генерирани адреси. Меѓутоа во повеќепроцесорските системи секој процесор побарува пристап во исто време. Ако секој прецеоср генерира адреси во засебна мемориска единица тогаш се овозможува паралелна работа на секој од процесорите. Со ваква техника програмите се здобиваат со практично забрзување.
43

уредувања