Разлика помеѓу преработките на „Алкален метал“

Додадени 108 бајти ,  пред 11 година
нема опис на уредувањето
Алкалните метали содржат во последното [[енергетско ниво]] по еден [[електрон]] во s-[[орбитала]]та. Таквата електронска конфигурација е причината за нивните карактеристични општи својства. Слично како кај [[Благороден гас|благородните гасови]], овие елементи се јавуваат по определен број елементи периодично. Периодичноста се јавува по 8, 8, 18, 18, 32 елементи.
Алкалните метали се составни елементи во групата 1, а тие во периодниот систем се: Литиум(Li), Натриум(Na),Калај(K), Рубидиум(Rb), цезиум(Cs) и франциум(Fr). Водородот иако номинално припаѓа на првата група тој многу ретко се однесува како алкалните метали. Алкалните метали даваат најдобри примери во групата за својствата во периодниот систем со квалитетното однесување на карактеристиките на хомологните групи.
----
'''Својства'''
 
Алкалните метали се многу реактивни и никогаш не е пронајден случаен примерок во природата. Како резултат на тоа во лабароториите се зачувани под минерално масло. Тие се , истотака имаат светла боја и ниска точка на топење и вриење. Калајот и рубидиумот поседуваат слаби радиоактивни карактеристики (безбедни) порати присуството на долгото траење на радиоактивните изотопи.
{{Елементи}}
Алкалните метали се составни елементи во групата 1, а тие во периодниот систем се: Литиум(Li), Натриум(Na),Калај(, Рубидиум(Rb), цезиум(Cs) и франциум(Fr). Водородот иако номинално припаѓа на првата група тој многу ретко се однесува како алкалните метали. Алкалните метали даваат најдобри примери во групата за својствата во периодниот систем со квалитетното однесување на карактеристиките на хомологните групи.
 
Алкалните метали имаат среберена боја (цезиумот има златеста боја), тие се меки, метали со мала густина, кои се спремни да реагираат со халогени јонски соли и водата во вид на јаки алкални (основни) хидроксиди. Овие елементи имаат само еден електрон во нивната најоддалечена орбита, па затоа лесно се оддава електронот и се постигнува стабилана електронска конфигурација и формираат позитивен електричлен полнеж т. е. катјон.
Својства
 
Водородот, со еден електрон обично е сместен на почетокот на првата група во периодниот систем, но тој не се смета за алкален метал, туку како гас.Отстранувањето на еден електрон бара многу поголема енергија отколку оддавањето на надворешен електрон кај алкалните метали. Како во халогената група само еден додаден електрон е потребен за да ја исполни најоддалечената група од атомот на водородот, така водородот може во некои прилики да се однесува како халоген елемент, формирање на негативни јони на хидрит. Под голем притисок, како што е пронајден во јадрото на Јупитер, водородот не станува метал и се однесува како алкален метал.
Група→ 1
↓ Периода
 
1 1
H
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpaddingcellp adding="4"
2 3
|-bgcolor=lightgrey align="center"
Li
!'''[[Хемиски елемент]]'''!!'''[[Електронска конфигурација]]'''!!'''[[Атомски број]]'''
 
|}-
3 11
|Литиум (Li)||[[Хелиум|[He]]]: 2s<sup>1</sup>||3
Na
|-
|Натриум (Na)||[[Неон|[Ne]]]: 3s<sup>1</sup>||11
|-
|Калиум (K)||[[Аргон|[Ar]]]: 4s<sup>1</sup>||19
|-
|Рубидиум (Rb)||[[Криптон|[Kr]]]: 5s<sup>1</sup>||37
|-
|Цезиум (Cs)||[[Ксенон|[Xe]]]: 6s<sup>1</sup>||55
|-
|Франциум (Fr)||[[Радон|[Rn]]]: 7s<sup>1</sup>||87
|}
 
4 19
K
 
5 37
Rb
 
6 55
Cs
 
7 87
Fr
 
Алкалните метали се многу реактивни и никогаш не е пронајден случаен примерок во природата. Како резултат на тоа во лабароториите се зачувани под минерално масло. Тие се , истотака имаат светла боја и ниска точка на топење и вриење. Калајот и рубидиумот поседуваат слаби радиоактивни карактеристики (безбедни) порати присуството на долгото траење на радиоактивните изотопи.
 
Алкалните метали имаат среберена боја (цезиумот има златеста боја), тие се меки, метали со мала густина, кои се спремни да реагираат со халогени јонски соли и водата во вид на јаки алкални (основни) хидроксиди. Овие елементи имаат само еден електрон во нивната најоддалечена орбита, па затоа лесно се оддава електронот и се постигнува стабилана електронска конфигурација и формираат позитивен електричлен полнеж т. е. катјон.
 
Водородот, со еден електрон обично е сместен на почетокот на првата група во периодниот систем, но тој не се смета за алкален метал, туку како гас.Отстранувањето на еден електрон бара многу поголема енергија отколку оддавањето на надворешен електрон кај алкалните метали. Како во халогената група само еден додаден електрон е потребен за да ја исполни најоддалечената група од атомот на водородот, така водородот може во некои прилики да се однесува како халоген елемент, формирање на негативни јони на хидрит. Под голем притисок, како што е пронајден во јадрото на Јупитер, водородот не станува метал и се однесува како алкален метал.
 
Алкалните метали имаат најнизок јонизирачки потенцијал во нивниот период како и отфрлање на еден електрон од последнта орбита која им дава конфигурација на стабилен инертен гас. Другте јонизирачки потенијали се многу високи кога оддават електрон од нив и имаат конфигурација на племенит гас. Алкалните метали се познати за нивните енергетски реакции со водата.
Реакцијата со водата е прикажана на следниов начин:
Алкални+вода →хидроксиди+водород
 
 
 
Во табелата е прикажана електронскат конигурација на елементите од оваа група:
 
----
 
Алаклните метали покажуваат многу Тхе алкалијске метале показује број трендовима када се креће доле група - на пример, елецтронегативиты опада, повећана реактивност и смањује отапање и тачка кључања. Густина уопштено повећава, уз изузетак примјетан калиј се мање густа него натријума, а могући изузетак франциј се мање густа од цезија.
 
Елементите од првата [[Група (хемија)|група]] во [[Периоден систем|периодниот систем]] ([[Литиум|Li]], [[Натриум|Na]], [[Калиум|K]], [[Рубидиум|Rb]], [[Цезиум|Cs]] и [[Франциум|Fr]]) имаат слични [[Хемија|хемиски]] својства и се познати како '''алкални метали'''. Некои од нивните основни хемиски својства се следниве:
 
{|border="8" cellspacing="0" cellpadding="4"
|-bgcolor=lightgrey align="center
!'''[[Алкални метали(u)]]'''!!'''[[Атомска маса]]'''!!'''[[Точка на топење(K)]]'''
!'''[[Точка на вриење(K)]]'''!!'''[[Густина (g•cm−3)]]'''!!!'''[[Електронегативност]]'''
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
|-bgcolor=lightgrey align="center"
!'''[[Хемиски елемент]]'''!!'''[[Електронска конфигурација]]'''!!'''[[Атомски број]]'''
|-
|Литиум (Li)||6.941||[[Хелиум453]]||[He[1615]]||[[0.534]]||[[0.98]]: 2s<sup>1</sup>||3
|-
|Натриум (Na)||22.990||[[Неон370]]||[Ne[1156]]||[[0.968]]||[[0.983]]: 3s<sup>1</sup>||11
|-
|Калиум (K)||39.098||[[Аргон336]]||[Ar[1032]]||[[0.89]]||[[0.82]]: 4s<sup>1</sup>||19
|-
|Рубидиум (Rb)||85.468||[[Криптон312]]||[Kr[961]]||[[0.79]]||[[0.82]]: 5s<sup>1</sup>||37
|-
|Цезиум (Cs)||132.905||[[Ксенон301]]||[Xe[944]]]: 6s<sup>||[[1</sup>.93]]||[[0.79]]||55
|-
|Франциум (Fr)||(223)||[[Радон295]]||[[Rn950]]]: 7s<sup>1</sup>||[[1.87]]||[[0.70]]|||
 
|}
----
 
 
--Albert 13:06, 28 април 2009 (UTC)
 
 
10

уредувања