Разлика помеѓу преработките на „Универзитет на Југоисточна Европа“

→‎Историја на универзитетот: чистење на реклами
(→‎Историја на универзитетот: чистење на реклами)
 
==Историја на универзитетот==
Пролетта 2000 Високиот Комисионер за национални малцинства на [[ОБСЕ]] даде иницијатаива за дискусија за фондација на интернационални донатори за нов универзитет во [[Република Македонија]]. Следејќи го усвојувањето на законот за високо образование од страна на Парламентот на [[Република Македонија]] кој дозволува основање на универзитети со не-државно финансирање и деталното планирање започна кон крајот на 2000. Изградбата започна во март 2001 и Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) се отвори шест месеци подоцна со 900 студенти. Во октомври 2002 бројот на студентитите се покачи на 2250, а во октомври 2003 ЈИЕУ имаше 3700 студенти. Целокупниот сегашен број на студенти во ЈИЕУ е 5200.
 
Пролетта 2000 Високиот Комисионер за национални малцинства на [[ОБСЕ]] даде иницијатаива за дискусија за фондација на интернационални донатори за нов универзитет во [[Република Македонија]]. Следејќи го усвојувањето на законот за високо образование од страна на Парламентот на [[Република Македонија]] кој дозволува основање на универзитети со не-државно финансирање и деталното планирање започна кон крајот на 2000. Изградбата започна во март 2001 и Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) се отвори шест месеци подоцна со 900 студенти. Во октомври 2002 бројот на студентитите се покачи на 2250, а во октомври 2003 ЈИЕУ имаше 3700 студенти. Целокупниот сегашен број на студенти во ЈИЕУ е 5200.
Универзитетот е унитарна институција со пет Факултети-[[Правен]], [[Бизнис Администрација]] , [[Јавна Администрација]], [[Комуникациски науки и технологии]], [[Педагошка и методолошка обука]]. Исто така има и две други академски единици: Виша школа за англиски јазик и Виша школа за информатичка технологија (Информатика).
 
Универзитетот има политика на флексибилно учење на јазиците, но во исто време обезбедува и курсеви на македонски, албански и англиски јазик.Сите студенти го изучуваат англискиот јазик (и изборно францускиот или германскиот јазик) за да применат настава на англиски јазик со интернационален и визитинг академски кадар.
 
Универзитетот зафаќа функционални простории вклучувајќи два амфитеатри, приближно околу 50 простории за предавање, канцаларии за кадарот, два центри за комјутери според последниот збор на техниката, библиотека и станбено сместување за 450 студенти. Универзитетскиот ИТ систем е конектиран со Интернет со сателитска врска обезбедувајќи можности за видео конференции и трансфер на податоци со голема брзина.
Според македонскиот закон Универзитетот е класифициран како ,,приватен” за да се разликува од ,,јавните” институции кои добиваат директно финансирање од државата. Како последица на тоа школарината е генерално повисока од онаа која се наплатува на јавните универзитети на студентите кои не можат да добијат место финансирано од државата. Финансиската програма за помош е достапна за да ги подобри можностите за пристап на дискримираните групи. Се очекува дека Универзитетот се проширува од почетната фаза на развој во рамките на прописите за високо образование, и ќе биде подобен за делумно државно финнсирање.
 
Сите курсеви се модуларни и го следат примерот на Европскиот Кредитен Трансфер Систем.
Законот за Високо Образование бара од институциите за високо образование да достават процеси за лиценцирање и акредитација за да се обезбеди квалитетот на академските одреби( вклучувајќи ја тука и проверката на академските квцалификации на наставниот кадар) и во случај на ,,приватни институции”, финансиската поддршка. Универзитетот ги почитува целосно овие барања и сите програми се акредитирани од страна на државата. Сите курсеви се модуларни и го следат примерот на Европскиот Кредитен Трансфер Систем.
 
ЈИЕ Универзитетот сака да развие силни врски со другите академски институции за да промовира размена на информации, кадар и студенти и да го подобри квалитетот на академските програми. Формални договори за соработка беаУниверзитетот има потпишанипотпишано со Универзитетот Нант и Универзитетот Анже и Ренн, Универзитетот од Приштина, Универзитетот од Тирана и Универзитетот од Питсбург во Пенсилванија, САД.
 
==Факултети==