Разлика помеѓу преработките на „Универзитет на Југоисточна Европа“

(с)
 
==Историја на универзитетот==
Пролетта 2000 Високиот Комисионер за национални малцинства на [[ОБСЕ]] даде иницијатаива за дискусија за фондација на интернационални донатори за нов универзитет во [[Република Македонија]]. Следејќи го усвојувањето на законот за високо образование од страна на Парламентот на [[Република Македонија]] кој дозволува основање на универзитети со не-државно финансирање и главно предавање на [[Албански]] јазик, деталното планирање започна кон крајот на 2000. Изградбата започна во Мартмарт 2001 и Универзитетот на Југо-источнаЈугоисточна Европа (ЈИЕ) се отвори шест месеци подоцна со 900 студенти. Во Октомвриоктомври 2002 бројот на студентитите се покачи на 2250, а во Октомвриоктомври 2003 ЈИЕУ имаше 3700 студенти. Целокупниот сегашен број на студенти во ЈИЕУ е 5200.
 
Универзитетот е унитарна институција со пет Факултети-[[Правен]], [[Бизнис Администрација]] , [[Јавна Администрација]], [[Комуникациски науки и технологии]], [[Педагошка и методолошка обука]]. Исто така има и две други академски единици: Виша школа за англиски јазик и Виша школа за информатичка технологија (Информатика).
 
ЈИЕ Универзитетот има водечка улога во развојот на високото образование во земјата и во јужниот Балкан.Универзитетот е прв во Македонија на кој главните предмети се предава на Албански јазик. Како и да е има политика на флексибилно учење на јазиците, но во исто време обезбедува и курсеви на Македонскимакедонски, албански и англиски јазик.Сите студенти го изучуваат Англискиотанглискиот јазик (и изборно Францускиотфранцускиот или Германскиотгерманскиот јазик) за да применат настава на Англискианглиски јазик со интернационален и визитинг академски кадар.
Почетната фаза на развојот на ЈИЕ Универзитетот беше овозможна со помош на донациите на земјите од [[ОБСЕ]] и [[ЕУ]] и [[САД]] од околу 36 милиони евра. Дел од придонесот на САД е обврзан со три годишната соработка со Универзитетот Индијана кој дава поддршка на развојот на факултетите и наставниот план. Индијана Универзитетот беше избран преку конкурс и ќе продолжи со соработката во следните три години почнувајќи од академската 2004/2005 година.
 
Универзитетот зафаќа функционални простории вклучувајќи два амфитеатри, приближно околу 50 простории за предавање, канцаларии за кадарот, два центри за комјутери според последниот збор на техниката, библиотека и станбено сместување за 450 студенти. Универзитетскиот ИТ систем е конектиран со Интернет со сателитска врска обезбедувајќи можности за видео конференции и трансфер на податоци со голема брзина.
Според Македонскиотмакедонскиот закон Универзитетот е класифициран како ,,приватен” за да се разликува од ,,јавните” институции кои добиваат директно финансирање од државата. Како последица на тоа школарината е генерално повисока од онаа која се наплатува на јавните универзитети на студентите кои не можат да добијат место финансирано од државата. Финансиската програма за помош е достапна за да ги подобри можностите за пристап на дискримираните групи. Се очекува дека Универзитетот се проширува од почетната фаза на развој во рамките на прописите за високо образование, и ќе биде подобен за делумно државно финнсирање.
 
Законот за Високо Образование бара од институциите за високо образование да достават процеси за лиценцирање и акредитација за да се обезбеди квалитетот на академските одреби( вклучувајќи ја тука и проверката на академските квцалификации на наставниот кадар) и во случај на ,,приватни институции”, финансиската поддршка. Универзитетот ги почитува целосно овие барања и сите програми се акредитирани од страна на државата. Сите курсеви се модуларни и го следат примерот на Европскиот Кредитен Трансфер Систем.
 
ЈИЕ Универзитетот сака да развие силни врски со другите академски институции за да промовира размена на информации, кадар и студенти и да го подобри квалитетот на академските програми. Формални договори за соработка беа потпишани со Универзитетот Нант и Универзитетот Анже и Ренн, Универзитетот од Приштина, Универзитетот од Тирана и Универзитетот од Питсбург во Пенсилванија, САД.
 
Универзитетот исто така нуди идеална локација за академскиот кадар кој сака да истражува на Балканот и можностите за помладиот кадар кој сака да ги започне првите чекори во академската кариера.
Универзитетот високо го вреднува снабдувањето на студентите со целосно образование за дисциплината која ја избрале. Но со цел да им даде на студентите солидна академска основа, универзитетот исто така нуди совети за практична кариераи поддршка за да можат дипломираните да ги користат вештините и знаењето со кои се здобиле на ЈИЕ Универзитетот да ги применат во можностите кои им ги нуди животот.
 
==Мисија на Универзитетот==