Разлика помеѓу преработките на „Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје“

с
нема опис на уредувањето
с
*[[Љубен Лапе]].
 
== ПравциКатегдри ==
Додипломските студии на факултетот траат четири години, а од [[2005]] година наставата се изведува според критериумите на [[ЕКТС|европскиот кредит трансфер систем]] и [[Болоњска декларација|Болоњската декларација]]. Наставно-научната работа на факултет е организирана и се изведува преку десет катедри. Се организираат последипломски студии од научните области јазик и книжевност, и тоа<ref>http://www.flf.ukim.edu.mk/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/tabid/66/Default.aspx www.flf.edu.mk] Катедри при факултетот {{mk}}</ref>:
 
*Катедра за [[македонски јазик]] и [[јужнословенски јазици]]
*Катедра за [[македонска книжевност]] и јужнословенски книжевности
*Катедра за [[англискиалбански јазик]] и [[англискаалбанска книжевност|книжевност]].
*Катедра за [[германскитурски јазик]] и [[германскатурска книжевност|книжевност]]
*[[романски јазици]] и книжевности
*Катедра за [[славистика]]
*[[германски јазик]] и [[германска книжевност|книжевност]]
*[[источнословенски јазици|источнословенски]]Катедра иза [[западнословенскиромански јазици]] и книжевности
*Катедра за [[книжевност|општагермански јазик]] и [[компаративнагерманска книжевност|книжевност]]
*Катедра за [[турскианглиски јазик]] и [[турскаанглиска книжевност|книжевност]]
*Катедра за [[албански јазиккнижевност|општа]] и [[албанскакомпаративна книжевност|книжевност]].
*Kатедра за преведување и толкување
 
Постојат исто така уште два оддела:
*Оддел за настава по странски јазик на нематичните факултети
*Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик
 
=== Библиотечен фондБиблиотека ===
Филолошкиот факултет располага со девет библиотеки при соодветните катедри. Библиотеките располагаат со богат фонд на книги и списанија што го користат голем број студенти, наставници и научни работници од факултетот и надвор од него. Фондот на книги и списанија се обновува постојано со средства на факултетот, но и со донации на странски амбасади, културни центри и други институции на земји чии јазици се изучуваат на филолошкиот факултет.
 
 
== Надворешни врски ==
* [http://www.flf.ukim.edu.mk/ Официјалното веб-место филолошкина филолошкиот факултет „Блаже Конески“]
 
 
{{Факултети на УКИМ}}
13.850

уредувања