Разлика помеѓу преработките на „Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје“

с
с
*[[Љубен Лапе]].
 
== Правци ==
== Домен на работа ==
Додипломските студии на Филолошкиот факултетфакултетот траат четири години, а од [[2005]] година наставата се изведува според критериумите на [[ЕКТ-ЕКТС|европскиот кредит трансфер систем]]от и [[Болоњска декларација|Болоњската декларација]]. Наставно-научната работа на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ е организирана и се изведува преку десет катедри. Се организираат последипломски студии од научните области јазик и книжевност, и тоа:
 
На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ се организираат последипломски студии од научните области јазик и книжевност, и тоа: [[македонски јазик]], [[македонска книжевност]]; јазик и книжевност: [[англиски јазик]] и книжевност, [[романски јазици]] и книжевности, [[германски јазик]] и книжевност, [[источнословенски јазици|источнословенски]] и [[западнословенски јазици]] и книжевности, општа и [[компаративна книжевност]], [[турски јазик]] и книжевност и [[албански јазик]] и книжевност.
*[[македонски јазик]]
*[[македонска книжевност]]
*[[англиски јазик]] и [[англиска книжевност|книжевност]]
*[[романски јазици]] и книжевности
*[[германски јазик]] и [[германска книжевност|книжевност]]
*[[источнословенски јазици|источнословенски]] и [[западнословенски јазици]] и книжевности
*[[книжевност|општа]] и [[компаративна книжевност]]
*[[турски јазик]] и [[турска книжевност|книжевност]]
*[[албански јазик]] и [[албанска книжевност|книжевност]].
 
=== Издавачка дејност ===
Факултетот поседува и своја издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите, се издаваат и низа монографски трудови од разни области на филолошките науки, речници и други лексикографски трудови.
 
=== Библиотечен фонд ===
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ располага со девет библиотеки при соодветните катедри. Библиотеките располагаат со богат фонд на книги и списанија што го користат голем број студенти, наставници и научни работници од Факултетотфакултетот и надвор од него. Фондот на книги и списанија се обновува постојано со средства одна Факултетотфакултетот, но и со подароцидонации одна странски амбасади, културни центри и други институции на земји чии јазици се изучуваат на Филолошкиотфилолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.
 
=== Издавачка дејност ===
Факултетот поседуваима и своја издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите, се издаваат и низа монографски трудови од разни области на филолошките науки, [[речник|речници]] и други [[лексикографија|лексикографски]] трудови.
 
== Надворешни врски ==
13.850

уредувања