Разлика помеѓу преработките на „Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје“

с
с (асд)
 
== Домен на работа ==
Додипломските студии на Филолошкиот факултет траат 4 (четири) години, а од [[2005]] година наставата се изведува според критериумите на [[ЕКТ-систем]]от и [[Болоњска декларација|Болоњската декларација]]. Наставно-научната работа на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ е организирана и се изведува преку десет катедри.
На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ се организираат последипломски студии од научните области јазик и книжевност, и тоа: [[македонски јазик]], [[македонска книжевност]]; јазик и книжевност: [[англиски јазик]] и книжевност, [[романски јазици]] и книжевности, [[германски јазик]] и книжевност, [[источнословенски јазици|источнословенски]] и [[западнословенски јазици]] и книжевности, општа и [[компаративна книжевност]], [[турски јазик]] и книжевност и [[албански јазик]] и книжевност.
 
 
=== Библиотечен фонд ===
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ располага со девет библиотеки при соодветните катедри. Библиотеките располагаат со богат фонд на книги и списанија што го користат голем број студенти, наставници и научни работници од Факултетот и надвор од него. Фондот на книги и списанија се обновува постојано со средства од Факултетот, но и со подароци од странски амбасади, културни центри и други институции на земји чии јазици се изучуваат на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.
 
== Надворешни врски ==
13.850

уредувања