Разлика помеѓу преработките на „Сончево зрачење“

Одземени 53 бајти ,  пред 11 година
+средување
(+ средување)
(+средување)
На Земјата, соларната радијација е видлива како дневна светлина кога Сонцето е над [[хоризонт]]от. Кога директната радијација не е блокирана од облаци, освен сончева светлина имаме ефект и на топлина. Топлината на земјината површина и предметите на неа се во директна зависност и од затоплувањето на воздухот.
 
[[Орбита]]та на [[Земја]]та има влијание врз количеството сончево зрачење. На пример, на [[латитуда]] од 65 степени, сончевата енергија во лето и зима варира за повеќе од 25%, поради варијацијата на Земјината орбита, со што јасно се оцртуваат [[годишни времиња|годишните времиња]]. Се смета дека ваквите промени во примањето на сончевата енергија се причина за појава на [[ледено доба]].
 
Дотокот на енергија од сончевото зрачење се нарекува соларна константа, која е 1400W/m2 при средна оддалеченост на Земјата[[Земја]]та од Сонцето[[Сонце]]то, под агол од 90 степени занемарувајќи го влијанието на атмосверскотоатмосферското абсорбирањеапсорбирање. При поминување низ атмосверата[[атмосфера]]та дел од енергијата се троши во сложени процеси, а дел се рефлектира и реемитува во свемирот[[вселена]]та. Тој дел изнесува околу 1/3 од енергијата која доспеаластасала до работ на атмосвератаатмосферата. Па дотокотДотокот на енергија до површината на Земјата[[Земја]]та изнесува во просек 920W/m2. Ако проекцијата на површината на Земјата е 127.106 km2, дотокот на енергија изнесува 117 .400 TW. Поради ротацијата[[ротација]]та на Земјата таа енергија се распоредува по целата површина на Земјата (510.1.106km2), просечниот доток на енергија изнесува 230W/m2, односно 5.52Wh/m2 дневно. Ова се секако просечни вредности, а реалните зависат од географската ширина, делот од денот, појавата на блаци, загадувањето и др.
==Животот на Земјата==
Опстанокот на речиси сите животни форми на Земјата зависи од сончевата светлина. Растенијата ја користат сончевата светлина за процесот наречен [[фотосинтеза]]. Животните индиректно ја користат сончевата светлина, преку внесување на растенија во својата исхрана. These sugars are then used as building blocks and in other synthetic pathways which allow the organism to grow.
Енергијата од зрачењето на Сонцето[[Сонце]]то која доаѓа на Земјината површина изнесува околу 109TWh (8.6.1013toe) годишно. Таа енергија е за околу 170 пати поголема од енергијатаненергијата на вкупните резерви на [[јаглен]] во светот. Тоа е огромен енергетски извор со кој можат да се задоволат енергетските потреби за особено долг период.
 
==Животот на Земјата==
Опстанокот на речиси сите животни форми на Земјата зависи од сончевата светлина. Растенијата ја користат сончевата светлина за процесот наречен [[фотосинтеза]]. Животните индиректно ја користат сончевата светлина, преку внесување на растенија во својата исхрана. These sugars are then used as building blocks and in other synthetic pathways which allow the organism to grow.
Релативно скорешните откритија на [[јаглен]], [[петролеум]] и [[природен гас]] претставуваат употреба на сончевата светлина заробена во земјата милиони години. Фосилните горива се остатоци од древни растенија и животни, и претставуваат искористлив извор на дополнителна енергија на Земјата. Но, количеството на фосилните горива е ограничено. Постојат повеќе теории кои зборуваат за алтернативни средства за добивање енергија на Земјава, но и за катастрофите кои би го снашле човештвото при недостаток на извори на енергија. Фосилно-нуклеарната ера е само една кратка епизода во [[историја]]та на човештвото. Таа се протега во епохата од почетокот на индустријализацијата до исцрпувањето на [[фосил]]ните ресурси. Пред тоа човештвото живеело само од енергијата на Сонцето, но благодарение на новите [[технологија|технологии]], ќе биде можно да се користи енергијата од [[Сонце]]то многу подобро и пофлексибилно.
 
 
Постојат два система за соларни електрани: за мали соларни електрани: DCS-Distributed Collectors System, кај кои течноста тече низ цевки околу кои се поставени параболични огледала, што го фокусираат зракот на цевката, пренесувајќи ја на тој начин концентрирано топлината.
За големи соларни електрани: CRS-Central Reciver System, со централен приемник, на кој со огледала се пренесува целокупната топлина.
Ваквите соларни електрани користат централен столб (повисок од 100m), на кој е лоциран котел – колектор за топлина. Околу столбот се распоредени огледала (хелиостати), чија положба [[компјутер]]ски се контролира и корегира, така да независно од положбата на [[Сонце]]то во текот на денот, секогаш го рефлектираат зракот на врвот од столбот. Загреаната течност (минерлни масла или течен [[натриум]]) се пренесува преку [[акумулатор]]от за топлина до разменувачот, во кој се генерира пареа која ја движи турбината.
Специфичната потрошувачка на клучните материјали (челик и бетон) е 20 до 30 пати поголема одколку кај ТЕ. Според пресметките периодот на враќање на инвстицијата е околу 15 години. Уште еден проблем е и големиот простор кој е потреба за огледалата, со што кога таква СЕ би се градела на продуктивен простор, не би била можна било каква продукција на [[биоенергија]].
 
==Види исто така==
СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА – малку теорија
{{commonscat}}
<div style="-moz-column-count:3; column-count:3;">
* [[Воздушна енергија]]
* [[Земјина атмосфера]]
* [[Температура]]
* [[Електромагнетна радијација]]
* [[Светлина]]
* [[Клима]]
* [[Радијација]]
* [[Месечева светлина]]
* [[Озон]]
* [[Озонска дупка]]
* [[Годишни времиња]]
</div>
 
Дотокот на енергија од сончевото зрачење се нарекува соларна константа, која е 1400W/m2 при средна оддалеченост на Земјата од Сонцето, под агол од 90 степени занемарувајќи го влијанието на атмосверското абсорбирање. При поминување низ атмосверата дел од енергијата се троши во сложени процеси, а дел се рефлектира и реемитува во свемирот. Тој дел изнесува околу 1/3 од енергијата која доспеала до работ на атмосверата. Па дотокот на енергија до површината на Земјата изнесува во просек 920W/m2. Ако проекцијата на површината на Земјата е 127.106 km2, дотокот на енергија изнесува 117 400 TW. Поради ротацијата на Земјата таа енергија се распоредува по целата површина на Земјата (510.1.106km2), просечниот доток на енергија изнесува 230W/m2, односно 5.52Wh/m2 дневно. Ова се секако просечни вредности, а реалните зависат од географската ширина, делот од денот, појавата на блаци, загадувањето и др.
Енергијата од зрачењето на Сонцето која доаѓа на Земјината површина изнесува околу 109TWh (8.6.1013toe) годишно. Таа енергија е за околу 170 пати поголема од енергијатан вкупните резерви на јаглен во светот. Тоа е огромен енергетски извор со кој можат да се задоволат енергетските потреби за особено долг период.
Енергијата од зрачењето која допира до Земјината површина, во прв ред зависи од времетраењето на инсолацијата (времетраење на светењето на Сонцето). Времетраењето на инсолацијата за виси и од географската ширина и од годишниот период.
Разликата помеѓу времето на изгрејување и залез на Сонцето го дава времето на инсолација на која е изложена хоризонтална и незаштитена површина. Реалното траење на инсолацијата е значително пократко поради појавата на облаци и магла, или поради состојбата на атмосферата на набљудуваното подрачје(загаденост).
Се разликува за површини кои се поставени хоризонтално, вертикално, или под некој агол во однос на Земјината површина.
Сепак, дотокот на енергија од сончевото зрачење не е пропорционален со траењето на инсолацијата. Имено, дел од енергијата е губи поминувајќи низ атмосферата поради апсорбцијата на кислородот, озонот и јаглендиоксидот. Загубите се поголеми што повеќе е Сонцето поблиску до хоризонтот. Освен тоа, енергијата од зрачењето, при поминувањето низ атмосферата се распреснува, а најголемите загуби на енергија се нпосредно по залезот на Сонцето. Дел од распрсната енергија сепак доаѓа до Земјината површина (околу 50%).
Според тоа, вкупното зрачење кое допира до Земјината површина се состои од непосредно и дифузно зрачење кое е дел од распрснатата енергија од зрачењето.
 
{{Сонце}}
 
==Референци==
{{reflist}}
 
==Надворешни врски==
*[http://www.eoearth.org/article/Solar_radiation Соларна радијација - Енциклопедија на Земјата]
*[http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/ftpsolarirradiance.html Архива на податоци за соларно зрачење 1978-2007]
*[http://www.macaulay.ac.uk/LADSS/papers.html?2002 A Comparison of Methods for Providing Solar Radiation Data to Crop Models and Decision Support Systems].
*[http://www.macaulay.ac.uk/LADSS/papers.html?2005 Evaluation of three model estimations of solar radiation at 24 UK stations]
*[http://bass2000.obspm.fr/solar_spect.php High resolution spectrum of solar radiation] from [[Observatoire de Paris]]
* [http://avc.comm.nsdlib.org/cgi-bin/wiki_grade_interface.pl?Measuring_Solar_Radiation Measuring Solar Radiation]
* [http://websurf.nao.rl.ac.uk/surfbin/first.cgi Websurf astronomical information]: Online tools for calculating Rising and setting times of Sun, Moon or planet, Azimuth of Sun, Moon or planet at rising and setting, Altitude and azimuth of Sun, Moon or planet for a given date or range of dates, and more.
* [http://herbert.gandraxa.com/herbert/lod.asp Daylength] - Formulas to calculate the daylength depending from latitude and day of year.
* [http://www.ecy.wa.gov/programs/eap/models/solrad.zip An Excel workbook] with a solar position and solar radiation time-series calculator; by [http://www.ecy.wa.gov/programs/eap/models.html Greg Pelletier]
* [http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am1.5/ DOE information] about the ASTM standard solar spectrum for PV evaluation.
* [http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/STORE/filtrexx40.cgi?U+mystore+eteh4957+-L+G173NOT:(STATUS:%3CNEAR/1%3E:REPLACED)+/usr6/htdocs/astm.org/DATABASE.CART/REDLINE_PAGES/G173.htm ASTM Standard] for solar spectrum at ground level in the US (latitude ~ 37 degrees).]]
 
 
[[Категорија:Сонце]]
[[Категорија:Енергија]]
[[Категорија:Атмосфера]]
[[Категорија:Радијација]]
[[Категорија:Клима]]
[[Категорија:Светлина]]
 
[[ar:شعاع الشمس]]