ГНУ-ова општа јавна лиценца: Разлика помеѓу преработките

с (нејзе -> неа? Зашто + ако се менува да се смени секаде не само тука.)
Следат прецизните одредби за умножување, разделување и менување.
 
==Одредби и услови за умножување, разделба и менувањепромена==
'''0.''' Оваа лиценца се однесува на секоја програма или друга творба која што содржи порака внесена од сопственикот на авторските права, која кажува дека таа може да биде дистрибуирана под одредбите на ова ''Општа јавна лиценца''. Како „програма“, во натамошниот текст, се подразбира било каква програма или творба, и како „творба врз основа на програмата“ се подразбира самата програма или било која творба изведена од нејзе под Законот за авторски права: кажано со други зборови, творба која ја содржи програмата или дел од нејзе, или дословно или со измени или во превод на други јазици. (Во натамошниот текст, превод ќе биде означен, без ограничувања, како измена.) Секој корисник на оваа лиценца ќе биде именуван како „Вие“.
 
Активностите, освен умножување, дистрибуирање и менување, кои не се покриени со ова лиценца се надвор од нејзиниот опсег. Чинот на извршување на програмата не е ограничен и производите на програмата се покриени од ова лиценца само ако нивната содржина претставува творба врз основа на програмата (независно од тоа што извршувањето на програмата ја направила таа творба). Да ли е тоа точно, зависи од тоа што таа програма прави.
36

уредувања