Разлика помеѓу преработките на „Шаховска стратегија и тактика“

с
нема опис на уредувањето
с
с
:''Главна статија: [[Кочница (шах)|Кочница]]''
 
''„Одбранбената моќ на на закоченазакочената фигура е само привидна.“'' - [[Арон Нимзович]]
 
Кочницата е потег кој принудува противничка фигура да остане на место бидејќи со нејзиното поместување играчот би изложил повредна фигура. Бидејќи се движат по права линија, ловците, топовите, и кралиците можат да кочат други фигури.
:''Главна статија: [[Откриен напад]]''
 
Откриен напад е потег кој демаскира напад од друга фигура. Играчот ја поместува фигурата за да го демаскира нападот на на неговиот ловец, топ или кралица врз противничка фигура. Ако нападнатата фигура е крал, ова се нарекува '''отркиен шах'''. Откриените напади се моќни бидејќи доколку и поместената фигура успее да загози, противникот е во неволја.
A discovered attack is a move which unmasks an attack by another piece. A piece is moved away so as to unmask the attack of a friendly bishop, rook or queen on an enemy piece. If the attacked piece is the king, we speak of a '''discovered check'''. Discovered attacks are powerful, because if the moving piece manages to pose a second threat, the opponent is in trouble.
 
<table width="80%">
</tr>
<td align="center">
<i>TorreТоре vs.против LaskerЛаскер 1925<br>
TorreТоре playedодигрува 31.Rg5+</i></td>
<td align="center">
<i>[[TheПартијата Gameна of The Centuryвекот (chessшах)|ByrneБирн vs.против FischerФишер 1956]]<br>
FischerФишер playedодигрува 22...Nc3+</i></td>
</table>
 
Специјален случај на откриениот шах е т.н. '''двоен шах''', каде и поместената фигура и фигурата која се демаскира го напаѓа кралот. Овој напад бара од противникот да го помести кралот, бидејќи во оваа сиуација не постои друга можност за одбрана.
A special case of a discovered check is a '''double check''', where both the piece being unmasked and the piece being moved attack the enemy king. A double check requires that your opponent move his/her king as the king is under attack from two directions and it is impossible to counter both at the same time in any other way.
 
=== Цвишенцуг ===