Разлика помеѓу преработките на „Шаховска стратегија и тактика“

с
нема опис на уредувањето
с
с
<td align="center">
<i>[[Каспаров против светот|Каспаров против Светскиот тим 1999]]<br>
Каспаров одигралодигрува 12.Nc7+</i></td>
<td align="center">
<i>Варијација на отворањето „Три коња“</br>
:''Главна статија: [[Кочница (шах)|Кочница]]''
 
''„Одбранбената моќ на на закочена фигура е само привидна.“'' - [[Арон Нимзович]]
''"The defensive power of a pinned piece is only imaginary."'' - [[Aron Nimzowitsch]]
 
Кочницата е потег кој принудува противничка фигура да остане на место бидејќи со нејзиното поместување играчот би изложил повредна фигура. Бидејќи се движат по права линија, ловците, топовите, и кралиците можат да кочат други фигури.
A pin is a move which forces one of the opponent's pieces to stay put because moving it would expose a more valuable piece behind it. As they move in a straight line, bishops, rooks, and queens can pin other pieces.
 
На левиот дијаграм, црниот неможе да го помести коњот без да ја изгуби кралицата, а неговиот топ неможе воопшто да се помрдне. На десниот дијаграм, Крамник му го кочи ловецот на црниот и набргу му го зема со a4-a5.
In the left diagram, black can't move the knight without losing the queen, and Black's rook can't be moved at all. In the right diagram, Kramnik pins black's bishop and soon wins it with a4-a5.
 
<table width="80%">
</tr>
<td align="center">
<i>[[Оперска партија|Морфи против Консултациониот тим 1858]]<br>
<i>[[Opera game|Morphy vs. Consultation Team 1858]]<br>
afterпо Morphy'sМорфиевиот 14th14-ти moveпотег</i></td>
<td align="center">
<i>[[VladimirВладимир KramnikКрамник]] vs.против [[AlexanderАлександар MorozevichМорозевич]] [[2002]] Rapid PlayБрзопотезна</br>
KramnikКрамник playedодигрува 31.Rb1</i></td>
</table>
 
=== Врзувања ===
: ''Главна статија: [[Врзување (шах)|Врзување]]
Врзување е потег кој напаѓа две фигури во низа, сличен на кочницата, освен тоа што непријателската фигура со поголема вредност пред онаа со помала. По поместувањето на поврдната фигура, следи земањето на помалку вредната. Кралиците, топовите, и ловците можат да врзуваат.
A skewer is a move which attacks two pieces in a line, similar to a pin, except that the enemy piece of greater value is in front of the enemy piece of lesser value. After the more valuable piece moves away, the lesser piece can be captured. Queens, rooks, and bishops can skewer.
 
<table width="80%">
</tr>
<td align="center">
<i>LaskerЛаскер vs.против BauerБауер 1889<br>
LaskerЛаскер playedодигрува 33.Qg7+</i></td>
<td align="center">
<i>TalТал vs.против BotvinnikБотвиник 1960<br>
TalТал playedодигрува 30.Bc4</i></td>
</table>
 
Заради можните кочници и врзувања, треба да се биде многу претпазлив доколку кралот и кралицата се наоѓаат на иста вертикала, хоризонтала или дијагонала, или ако можат да се принудат во таков распоред.
Because of possible pins and skewers, one should be extremely cautious if king and queen are located on the same vertical, horizontal or diagonal line, or can be forced into such an arrangement.
 
=== Откриени напади ===