Разлика помеѓу преработките на „Шаховска стратегија и тактика“

нема опис на уредувањето
 
'''[[Шах]]овската стратегија и тактика''' има еволуирано низ вековите преку запаметување на успесите на најдобрите играчи. За најголеми шанси за победа, играчот мора брзо да ги мобилизира сите фигури и да им обезбеди простор за маневар, додека истовремено му онезоможува на неговиот противник да го направи истото. Овој таканаречен „позиционен“ пристап кон шахот е основа на современата шаховска стратегија. Се разбира, доброто позиционирање на фигурите само создава ''прилики'' за победа. За завршување на партијата со победа, играчот мора да прави прецизни пресметки на низите од потези (варијации) кои или водат до наполна победа, или до значајна предност, и сето тоа додека му оневозможува на противникот да изведе такви низи.
'''[[Chess]] strategy and tactics''' have evolved through the centuries as the most successful players have added to the body of knowledge. It has been learned that for a player to maximize his winning chances, he must rapidly mobilize all of his chess pieces and provide them with significant manuvering room, while simultaneously preventing his opponent from doing the same. This so-called "positional" approach to chess is the basis for modern chess strategy. Of course, good positioning of pieces only creates ''opportunities'' for victory. In order to close the game and win, a player must make accurate calculations of sequences of moves (variations) that lead either to outright victory, or to a significant advantage, all the while preventing such sequences from being played by the opponent.
 
За разлика од позиционите концепти на кои се заснова шаховската стратегија, шаховската тактика му овозможува на играчот да го диктира начинот на кој фигурите се поместуват, заедно со геометријата на шаховската табла, за веднаш да постигне разни цели, често против волјата на неговиот противник. Овие цели можат да бидат напади врз кралевите за зацрвснување или спречување, смалување (елиминација) на противничките сили на број помал од бројот на сопствените, или создавање на непожелни тешкотии кај противникот на некој друг начин.
In contrast to the positional concepts that underlie chess strategy, chess tactics enable a player to leverage the way the pieces move, along with the geometry of the chessboard, to immediately accomplish various useful objectives, often against the will of their opponent. These objectives include such things as bolstering or thwarting attacks on the kings, eliminating a larger portion of the opponent's fighting force than one's own, or otherwise posing undesired difficulties for the opponent.
 
[[Шаховски мајстор|Шаховските мајстори]] сметаат дека зголемување на позиционата предност води до поголем број на поволни тактички можности.
It has been considered by [[Chess master]]s that increasing the positional advantages leads to a greater number of favorable tactical possibilities.
 
* ''„Стратегијата бара размислување; тактиката бара проникливост.“'' - [[Макс Ејве]]
* ''"Strategy requires thought; tactics requires observation."'' - [[Max Euwe]]
 
При описот на стратегијата и тактиката, тука ќе користиме [[алгебарска шаховска нотација]].
In describing tactics and strategy, we will use the [[algebraic chess notation]].
 
== Вредност на фигурите ==
 
==Надворешни врски==
* [http://www.howtoadvice.com/Chess 64 Шаховскишаховски заповеди] од [[Брус Пандолфини]] <small>(англиски)</small>
* [http://www.geocities.com/jmgruizus/index.html ''Chess Strategy'', второ издание] од [[Едвард Ласкер]] (HTML или ZIP формат) <small>(англиски)</small>
* [http://www.wtharvey.com Илјадници шаховски проблеми] <small>(англиски)</small>