Група 4 на периодниот систем: Разлика помеѓу преработките