Neural Network Toolbox: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][непроверена преработка]
(dodadeni vrski)
=== Мрежи без надзор ===
Невронските мрежи без надзор се обучуваат со дозволувајќи на мрежата постојано да се прилагодува самата себе на нови влезови. Мрежата наоѓа врски во самите податоци и може автоматски да дефинира класификациски шеми.
Neural Network Toolbox подржува два типа на само-организирани, мрежи без надзор: натпреварувачки слоеви и [[само-организиранисамоорганизирани мапи]].
Натпреварувачки слоеви ги препознаваат и групираат слични влезни вектори. Со користење на овие групи, мрежата автоматски ги сортира влезовите во категории.
Само-организираните мапи учат да ги класифицираат влезните вектори според сличност. За разлика од натпреварувачките слоеви, тие исто така ја заштитуваат топологијата на влезните вектори, задавајки блиски влезови на блиски категории.