Упростен систем за заведување во редови со молекуларен внос: Разлика помеѓу преработките