Список на меѓуѕвездени и околуѕвездени молекули: Разлика помеѓу преработките

|}
==Непотврдени (13)==
Доказите за постоењето на следниве молекули е запишана во научната литература, но нивното забележување е колебливо опишано од страна на авторите, или пак нивото забележување е оспорено од други истражувачи. Потребна е потврда од независни извори.
 
{| class="wikitable sortable"
!Атоми!!style="width: 6em;"|Молекули!!style="width: 16em;"|Ознака
|-
|align="center"|2||align="center"|SiH||[[Силилидин]]<ref name=schilke01/>
|-
|align="center"|4||align="center"|PH<sub>3</sub>||[[Фосфин]]<ref name="AgúndezEtAl2008"/>
|-
|align="center"|4||align="center"|MgCCH||[[МАгнезиум моноацетилид]]<ref name="Agundez+2014" />
|-
|align="center"|4||align="center"|NCCP||[[Цијанофосфаетин]]<ref name="Agundez+2014" />
|-
|align="center"|5||align="center"|H<sub>2</sub>NCO<sup>+</sup>||—<ref name="GuptaEtAl2013"/>
|-
|align="center"|4||align="center"|SiH<sub>3</sub>CN||[[Силил цијанид]]<ref name="Agundez+2014"/>
|-
|align="center"|10||align="center"|H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>COOH||[[Глицин]]<ref name=apj619s/><ref name=apj593/>
|-
|align="center"|10||align="center"|C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>||[[Етиламин]]<ref name=Zeng2021/>
|-
|align="center"|12||align="center"|CO(CH<sub>2</sub>OH)<sub>2</sub>||[[Дихидроксиацетон]]<ref name=apjl624/><ref name=apponi2006/>
|-
|align="center"|12||align="center"|C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OCH<sub>3</sub>||[[Метоксиетен|Етил метил етер]]<ref name="FuchsEtAl2005"/>
|-
|align="center"|18||align="center"|{{chem|C|10|H|8|+}}||[[Нафтален]] cation<ref name=apjl685/>
|-
|align="center"|24||align="center"|C<sub>24</sub>||[[Графен]]<ref name="García-HernándezEtAl2011"/>
|-
|align="center"|24||align="center"|C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>||[[Антрацен]]<ref name="Battersby">{{cite news |last=Battersby |first=S.|url=https://www.newscientist.com/article/dn4552-space-molecules-point-to-organic-origins.html |title=Space molecules point to organic origins|publisher=New Scientist |date=2004 |access-date=11 December 2009}}</ref><ref name=arxiv1005.4388/>
|-
|align="center"|26||align="center"|C<sub>16</sub>H<sub>10</sub>||[[Пирен]]<ref name="Battersby" />
|}
 
== Поврзано ==