Силјан Аврамовски: Разлика помеѓу преработките

с
[непроверена преработка][непроверена преработка]
Управниот суд постапувајќи по тужба изјавена од тужителот Сиљан Аврамовски, на ден 21.04.2016 година донел пресуда У-5 бр.819/2015 со која ја уважил тужбата на тужителот Сиљан Аврамовски и решението на Комисијата за верификација на фактите бр.07-1317/1 од 03.10.2013 година, [[го поништил.]]
Вишиот Управен суд со решение УЖ-3 бр. 667/2016 од 12.12.2016 година, жалбата на Комисијата за верификација на фактите, изјавена против пресудата на Управен суд У-5 бр. 819/2015 од 21.04.2016 година, [[ја отфрлил како недозволена.]]
as not permitted
 
== Наводи ==
13

уредувања